สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกรรณสูต

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมกันของโรงเรียน 2 โรงเรียนปรีชาพิทยากร และ โรงเรียนวัดประตูสาร โดยกำหนดฐานะเป็น "โรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี" บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ระยะทางจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีเนื่อที่ 48 ไร่ 2 งาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการสถาณศึกษา

ประชุมกรรมการสถาณศึกษา

เมื่อวันที่ ได้ประชุมกรรมการสถานศึกษา

นายกสมาคม

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ